Dôležité dátumy

Daň z motorových vozidiel

  • do 31. januára 2012

Daň z nehnuteľností

  • do 31. januára 2012

Daň z príjmu

  • do 2. apríla 2012

Odložená daň z príjmu

  • do 2. júla 2012,
  • resp. 1. októbra 2012 (o odklad DP už netreba žiadať DÚ, stačí len oznámiť)

Vitajte na stránke danovepriznanie.sk


 

Nové články:

Elektronická komunikácia so správcom dane od 1. januára 2014

Spustenie elektronickej komunikácie od 1. januára 2014 sa neodkladne blíži. Elektronickou komunikáciou sa rozumie doručovanie podaní správcovi dane elektronicky prostredníctvom elektronickej podateľne, ktorú prevádzkuje finančné riaditeľstvo na svojej webovej stránke.

Zavedenie daňovej licencie

Schváleným návrhom novely zákona o dani z príjmov sa zavádzajú daňové licencie ako ďalší nástroj boja proti daňovým únikom. Aká bude ich výška, kto musí a kto nemusí platiť daňovú licenciu, odkedy a za akých podmienok?

Paušálne výdavky na PHL pri vlastnom vozidle od 1. 1. 2014

V roku 2014 si podnikateľ bude môcť aj pri využívaní vlastného osobného vozidla nezahrnutého do obchodného majetku uplatniť výdavky na PHL paušálnym spôsobom, a to do výšky 50 % z celkového preukázaného nákupu.

Praktické príklady a vysvetlenia k zákazu platieb v hotovosti

Zákon o obmedzení platieb v hotovosti zakazuje vykonávať platby v hotovosti v sume, ktorá prevyšuje ustanovenú výšku. Príspevok objasňuje platnosť zákona aj v prípade započítavania pohľadávok a záväzkov a prináša množstvo praktických príkladov, keďže v praxi pri aplikácii zákona dochádza k množstvu nezrovnalostí.

Automobil vo firme – uplatňovanie daňových odpisov (VIDEO)

Automobil vo firme je už neoddeliteľnou súčasťou podnikateľskej činnosti. Prinášame vám tému uplatňovania daňových odpisov na automobil vo firme s príkladom a videoriešením.


Viac informácií o jednotlivých daniach nájdete na portáli www.danovecentrum.sk


- Daň z príjmov


- Daň z pridanej hodnoty


- Daň z nehnuteľnosti


- Daň z motorových vozidiel


- Miestne dane – ostatné


- Spotrebné dane


- Správa daní a poplatkov


- Cestovné náhrady