Dôležité dátumy

Daň z motorových vozidiel

 • do 31. januára 2012

Daň z nehnuteľností

 • do 31. januára 2012

Daň z príjmu

 • do 2. apríla 2012

Odložená daň z príjmu

 • do 2. júla 2012,
 • resp. 1. októbra 2012 (o odklad DP už netreba žiadať DÚ, stačí len oznámiť)

Vzory tlačív

   

   

  Pozn.: Tlačivá sa Vám zobrazia v PDF formáte po kliknutí na ich príslušný názov.