Dôležité dátumy

Daň z motorových vozidiel

  • do 31. januára 2014

Daň z nehnuteľností

  • do 31. januára 2014

Daň z príjmu

  • do 31. marca 2014

Vzory tlačív

     

     

    Pozn.: Tlačivá sa Vám zobrazia v PDF formáte po kliknutí na ich príslušný názov.